Występują:
Judyta Bulman
Mercedes Borguńska
Anna Juniewicz
Kaya Kołodziejczyk
Aleksandra Ostrowska
Ewa Woźniak

Asystentki:
Michalina Duda
Desi Kunsa

Reżyseria:
Julia Bui

Zdjęcia:
Mai Bui

Montaż, postprodukcja:
Julia Bui

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
„Tryptyku dla Grzegorza K”, wideo autorstwa sióstr Bui, któremu towarzyszy specjalny performans Kai Kołodziejczyk i Jacka Sienkiewicza.
Pokaz „Tryptyku dla Grzegorza K.” 2018R.

„Tryptyk dla Grzegorza K.” to wideo autorstwa sióstr Bui będące zapisem performatywnej interakcji z „Kompozycją manipulacyjną” Grzegorza Kowalskiego.

Kaya Kołodziejczyk i Jacek Sienkiewicz w dialogu z „Kompozycją manipulacyjną” Grzegorza Kowalskiego

Performans Kai Kołodziejczyk i Jacka Sienkiewicza jest nawiązaniem i rozwinięciem gestu sióstr Bui z wideo „Tryptyk dla Grzegorza K.”: to uruchomienie „Kompozycji manipulacyjnej” Grzegorza Kowalskiego i rodzaj eksperymentu na granicy sztuki performatywnej, dźwiękowej i wizualnej. Każdy z elementów – ciało, dźwięk i rzeźba – będzie jednocześnie nośnikiem ruchu i jego odbiorcą. Ten wielopoziomowy dialog – budowany na styku improwizacji i matematycznej precyzji – nawiązywać będzie do postulatów hansenowskiej koncepcji „formy otwartej”, której założenia opierały się na zasadach niedookreśloności, zmienności, wymiany i kolektywnej partycypacji.