Lucid Dream
Forma Eksperymentalna

Play Reel

Lucid Dream
Znajduje się w zbiorze Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Dzieło na granicy filmu i sztuki wideo-art. „Lucid Dream” wystawiany był w muzeach oraz wyświetlany w kinach na całym świecie. Zdobył wiele nagród. W Paryżu był wyświetlany w La Sorbone na zajęciach jako przykład filmu eksperymentalnego. Znajduje się na oficjalnej liście filmów eksperymentalnych w zbiorze Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

O filmie
„Film pokazuje świat snu i cienką granicę jaka dzieli ten stan od rzeczywistości. Każdy ruch czy obraz tworzy nowe równoprawne możliwości. W kadrach widoczna jest dbałość o szczegóły i plastykę – obraz ten należy do rzadkiego w sztuce współczesnej fenomenu przyjemnej dla oka estetyki. ”
Narodowy Instytut Audiowizualny, Z. Cielątkowska

Autorki o filmie
Pomysł projektu powstał latem 2010 roku. Pierwszą inspiracją video instalacji była książka Daniela Keyesa „Billy Milligan” oraz przedstawiona w nim relacja pomiędzy zatłoczonym miastem a samotnym człowiekiem. Pomysł ewoluował w kierunku próby zmierzenia się z tematem osobowości i tożsamości, obserwacji psychologii indywidualnego człowieka oraz możliwości rozczepienia spójnego wizerunku jednej osoby. Pozostawiając tekst książki daleko w tle, autorki projektu skupiły się na warstwie wizualnej, plastycznej, dramatycznej i muzyczne.

Lucid Dream był wystawiany w muzeach m in. Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski 2011, Pałac Kultury i Nauki na rewizjach 2011, Galeria sztuki BWA w Jeleniej Górze 2011, Narodowy instytut audiowizualny.

Lucid Dream wędrował po świecie na festiwalach m in. Festival Chaon tout court – I Prix, „La Boca del Lobo” (Hiszpania), Festival Internacional de Cortometrajes, Corti Corti International Short Film Festival (Włoszech). Festival Japon Expo (Francja), Ready Made Film Festival w Los Angeles, San Francisco i Washigton D.C, Alter Native Film Festival (Rumunia) i wiele innych.”Lucid Dream” de Julia Bui.

„Lucid Dream” de Julia Bui , meilleur film du festival Chalon tout court”

„Lucid Dream” Julii Bui najlepszy film Festiwalu Chalon tout court”
Chalon Tout Court, 2011

„A huge amount of emotion and aesthetic feast was delivered by the finalists of Allegro Short Film. All the projects were very creative and mastered to the detail. Among all those funny, light and often fiddly films, one stood out; very professional, visually and fantastically shot „Lucid Dream” by Julia Bui-Ngoc.”

„Ogromna ilość emocji i estetycznych doznań wygłosił finalistów Allegro Short Film. Wszystkie projekty były bardzo kreatywne. Wśród wszystkich tych filmów Zabawnych, lekkich, wyróżniał się, bardzo profesjonalny, wizualnie i fantastycznie nakręcony”Lucid Dream” Julii Bui-Ngoc „.

OffPlus Camera: Take It & Make It!, 10.04.2011

Reżyser:
Julia Bui-Ngoc

Producent:
Siostry Bui

Obsada:
Katarzyna Kapela
Aleksandra Gronowska
Justyna Jary
Kamila Czerwińska
Ekipa filmowa:
reżyseria: Julia Bui-Ngoc
scenariusz: Siostry Bui
zdjęcia: Mai Bui-Ngoc, Severine Walter
muzyka i dźwięk: Jarek Jóźwik
charakteryzacja: Kamila Czerwińska
kierownik planu: Maria Kapela
scenografia: Siostry Bui, Severine Walter