PERFORMANCE DAY inauguruje eksperymentalny, interaktywny projekt „PERSONA w pułapce przeciwieństw” autorstwa Sióstr Bui i Katarzyny Stefanowicz, realizowany we współpracy z publicznością, inspirowany ideami José Ortegi y Gasseta, George’a Orwella i Carla Gustava Junga.

Zanim przekroczysz granice Przestrzeni Persona otrzymasz Maskę. Wkładając ją wchodzisz w strefę eksperymentu. Przez najbliższy czas maska będzie zasłaniała Twoje rysy i mimikę. Skryte pozostaną twarze wszystkich obecnych, zarówno widzów, obsługi, jak i artystów. Maska o nieprzeniknionym, niepokojąco neutralnym wyrazie, stanie się twarzą wydarzenia. Wszyscy skryjemy się za jedną twarzą. Jakie wrażenia, doświadczenia, emocje wywoła ta niecodzienna sytuacja, czy podążymy ścieżką wyznaczoną przez artystów?
Julia i Mai Bui-Ngoc & Katarzyna Stefanowicz

„PERSONA w pułapce przeciwieństw” to kilkuplanowa instalacja performatywna w pięciu pomieszczeniach, kreowana w interakcji z publicznością. Autorki eksperymentalnego projektu Julia i Mai Bui-Ngoc oraz Katarzyna Stefanowicz zaprosiły do współpracy grupę niezależnych artystów – tancerzy, performerów oraz muzyków. Grupa performerów, w codziennych ubraniach i w białych maskach, zebrana wśród publiczności staje się widoczna dopiero z chwilą rozpoczęcia wykonywania choreografii wkomponowanej w przestrzeń. Działania performerów – będące ruchową interpretacją opozycji: jednostka-grupa, anonimowość-indywidualizm – oraz zachowania publiczności są transmitowane jako obraz live na ekranach. Efekt wizualny oraz dźwiękowy jest wzmocniony światłem ultrafioletowym oraz dźwiękiem strzelających bojowych wachlarzy. Widzowie w takich samych białych maskach mają możliwość samodzielnie kreować powstałą iluzję.

U źródeł wydarzenia leży artystyczna interpretacja kilku szczególnie interesujących dla twórców pojęć i zjawisk. Z jednej strony, przywołują oni mit Wielkiego Brata i podejmują próbę stworzenia wzoru społeczeństwa masowego opisanego w „Buncie mas” przez José Ortegę y Gasseta – quasi orwellowskiego świata anonimowych, tworzących jednolitą masę jednostek. Z drugiej strony, nawiązują do stworzonego przez Carla Gustava Junga pojęcia persony, oznaczającego maskę nakładaną przez człowieka na użytek społeczny.

W XXI wieku pilnie strzeżemy prawa do anonimowości, zastrzegając swoje numery telefonów i ukrywając nazwiska na listach lokatorów, z drugiej strony, ochoczo publikujemy wszystkie informacje o sobie na portalach społecznościowych i wyrażamy zgodę na nieustanną inwigilację życia przy pomocy kamer przemysłowych. Podczas wydarzenia będziemy mieli możliwość przyjrzeć się artystycznej interpretacji wspomnianych wyżej koncepcji oraz sprzeczności, jakie ze sobą niosą.